Skip to content

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że 25 maja 2018 roku weszło w życie tzw. RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Obejmuje ono wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jako administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych. O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakiekolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować na bieżąco.

 1. Administrator Pani/Pana danych osobowych jest

B2 MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Piastowskiej 28.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@b2media.pro lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.

 1. Cele przetwarzania

W celu świadczenia usług: fotograficznych, reklamowych.

W celach marketingowych.

 1. Kategorie Pani/Pana danych które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr. pesel
 • szczególnej kategorii (wizerunek)
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

 • drukarnia
 • firma informatyczna
 • agencja reklamowa
 • biuro rachunkowe
 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom
 1. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, nie dłużej jednak niż przez 7 lat od dnia uzyskania zgody.

 1. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przekazujemy Pani/Pana dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.Pani/Pana prawa

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych,
 • prawo do usunięcia danych.
 • ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.